2016/06/02

بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیر عامل شرکت، از پروژه خانه کشتی شیراز و سالن ورزشی سیوند در استان فارس در تاریخ 95/3/12

بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیر عامل شرکت، از پروژه خانه کشتی شیراز و سالن ورزشی سیوند در استان فارس در تاریخ 95/3/12

در این بازدید آقای مهندس قمری نژاد، مدیر محترم منطقه جنوب غرب شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، نیز حضور داشتند و آخرین وضعیت پروژه خانه کشتی شیراز و هماهنگی های اولیه برای افتتاح و مشکلات اجرایی پروژه سالن ورزشی سیوند با حضور پیمانکار پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص راهکارهای تامین مالی پروژه ها تبادل نظر شد.

بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیر عامل شرکت، از پروژه خانه کشتی شیراز و سالن ورزشی سیوند در استان فارس در تاریخ 95/3/12
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیر عامل شرکت، از پروژه خانه کشتی شیراز و سالن ورزشی سیوند در استان فارس در تاریخ 95/3/12
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیر عامل شرکت، از پروژه خانه کشتی شیراز و سالن ورزشی سیوند در استان فارس در تاریخ 95/3/12
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیر عامل شرکت، از پروژه خانه کشتی شیراز و سالن ورزشی سیوند در استان فارس در تاریخ 95/3/12
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیر عامل شرکت، از پروژه خانه کشتی شیراز و سالن ورزشی سیوند در استان فارس در تاریخ 95/3/12
read more
نشست تخصصی توسعه، تجهیز، بهره برداری و نگهداری اماکن ورزشی در هتل المپیک
By admin اخبار داخلی Share:
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this