2016/05/15

بازدید جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، از پروژه مجتمع فرهنگی و مذهبی جنب شهر آفتاب در تاریخ 95/02/25

بازدید جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، از پروژه مجتمع فرهنگی و مذهبی جنب شهر آفتاب در تاریخ 95/02/25

شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم بعنوان مشاور همکارکارفرما ( عامل چهارم ) وظیفه راهبری پروژه را بر عهده دارد و طرح بصورت EPC توسط شرکت پیروز ابنیه تیرداد و شرکت مهندسین مشاور نقش کوثر در حال اجراست

در این بازدید صمیمی توسط آقای مهندس رحیمیان، مدیر عامل شرکت، گزارشی از روند اجرایی پروژه ارائه شد و در خصوص تامین اعتبار پروژه بحث و تبادل نظر گردید

بازدید جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، از پروژه مجتمع فرهنگی و مذهبی جنب شهر آفتاب در تاریخ 95/02/25
بازدید جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، از پروژه مجتمع فرهنگی و مذهبی جنب شهر آفتاب در تاریخ 95/02/25
بازدید جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، از پروژه مجتمع فرهنگی و مذهبی جنب شهر آفتاب در تاریخ 95/02/25
بازدید جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، از پروژه مجتمع فرهنگی و مذهبی جنب شهر آفتاب در تاریخ 95/02/25
read more
صبحانه کاری در دفتر جناب آقای مهندس عباسی معاونت محترم فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور آقای مهندس ساندر داما
By admin اخبار داخلی Share:
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this