2015/02/25

شرکت خانم مهندس کیخا، مدیر واحد طراحی شرکت در کنگره پایداری شهر مصدر

شرکت خانم مهندس کیخا ،مدیر واحد طراحی شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم به همراه خانم مهندس منتظرمعتمدی از طراحان آتلیه معماری در کنگره پایداری در معماری و شهرسازی شهر مصدر که در امارات برگزار شد

شرکت خانم مهندس کیخا، مدیر واحد طراحی شرکت در کنگره پایداری شهر مصدر
شرکت خانم مهندس کیخا، مدیر واحد طراحی شرکت در کنگره پایداری شهر مصدر
شرکت خانم مهندس کیخا، مدیر واحد طراحی شرکت در کنگره پایداری شهر مصدر
شرکت خانم مهندس کیخا، مدیر واحد طراحی شرکت در کنگره پایداری شهر مصدر
read more
بازدید از کارخانه سیما چوب توسط آقای مهندس رحیمیان و آقای مهندس ساندر داما
By admin اخبار داخلی Share:
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this