2014/11/19

صبحانه کاری در دفتر جناب آقای مهندس عباسی معاونت محترم فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور آقای مهندس ساندر داما

صبحانه کاری در دفتر جناب آقای مهندس عباسی معاونت محترم فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور آقای مهندس ساندر داما، آقای مهندس حیدری( مشاور محترم معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور )، آقای معترف و آقای مهندس رحیمیان ( مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم) چهارشنبه مورخ 93/8/28

بحث و تبادل نظر در خصوص طراحی و اجرای track پیستهای چوبی دوچرخه سواری در ایران

صبحانه کاری در دفتر جناب آقای مهندس عباسی معاونت محترم فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور آقای مهندس ساندر داما
read more
کسب مقام اول در مسابقه طراحی ساختمان ستاد اداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان توسط شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم
By admin اخبار داخلی Share:
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this