• بازدید از استادیوم ۵۰۰۰ نفری گرمسار

  بازدید از استادیوم ۵۰۰۰ نفری گرمسار

  بازدید از استادیوم ۵۰۰۰ نفری گرمسار
  با حضور آقای مهندس تقی زاده ،مدیر محترم منطقه یک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با همراهی مدیران اجرایی شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم
  جناب دکتر رحیمیان
  @ali.rahimian
  مهندس مشفق
  @hamed_moshfegh
  مهندس محمد رحیمیان
  @md.rahimian
  نظارت پروژه استادیوم ورزشی ۵۰۰۰ نفری گرمسار : شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم
  بازدید از استادیوم ۵۰۰۰ نفری گرمسار
  بازدید از استادیوم ۵۰۰۰ نفری گرمسار
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this