2015/08/22

بازدید آقای مهندس امینی؛ مدیر پروژه های استان آذربایجان غربی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

بازدید آقای مهندس امینی؛ مدیر پروژه های استان آذربایجان غربی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

آقای مهندس رحیمیان؛ مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم و

نماینده محترم فدراسیون تیراندازی در تاریخ 1394/5/28

از سالن تیراندازی ارومیه

سالن مذکور از لحاظ فنی مورد تایید فدراسیون تیراندازی قرار گرفت و پس از نصب تجهیزات توسط بهره بردار آماده افتتاح می باشد

بازدید آقای مهندس امینی؛ مدیر پروژه های استان آذربایجان غربی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
بازدید آقای مهندس امینی؛ مدیر پروژه های استان آذربایجان غربی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
بازدید آقای مهندس امینی؛ مدیر پروژه های استان آذربایجان غربی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
بازدید آقای مهندس امینی؛ مدیر پروژه های استان آذربایجان غربی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
read more
بازدید آقای مهندس وهاب زادگان، مدیر عامل محترم سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، از پروژه مجتمع فرهنگی مذهبی جنب شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۳/۹
By admin اخبار داخلی Share:
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this