2016/10/04

بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 

بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 
در این بازدید آقای دکتر صمدیان و همکارانشان از وزارت نیرو، آقای دکتر حجت مدیر عامل شرکت ایرانیان سولار سیستم ، رییس کنسول اقتصادی چین در ایران، آقای مهندس آبتن معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران و آقای دکتر صمدی مدیرعامل نمایشگاه، حضور داشتند و در مورد استفاده از انرژی های پایدار در نمایشگاه شهر آفتاب بحث و تبادل نظر شد

بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 
بازدید آقای مهندس رحیمیان، مدیرعامل و آقای مهندس ابریشمی، مدیر فنی و اجرایی شرکت از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ 
read more
بازدید از استادیوم ۵۰۰۰ نفری گرمسار
By admin اخبار داخلی Share:
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this