کارفرما         : شرکت پروتئین گستر سینا، گوشتیران

زیربنا           : 270

سال             : 1394

محل پروژه    : تهران

طراحی داخلی

 کارفرما         : وزارت ورزش و جوانان

زیربنا           : 600

سال             : 1395

محل پروژه    : تهران

طراحی داخلی

 کارفرما         : شرکت سرمایه گزاری رویین دژ بتن

زیربنا           : 33000

سال              : 1396

محل پروژه    : آبادان

طراحی داخلی

 کارفرما         : شرکت سرمایه گزاری رویین دژ بتن

زیربنا           : 18000

سال              : 1393

محل پروژه     : آبادان

طراحی داخلی

 کارفرما         :  آقای طزری

زیربنا           : 4000

سال             : 1393

محل پروژه    : سلمان شهر، متل قو

طراحی داخلی

 کارفرما         : خبرگزاری ایسنا

زیربنا           : 500

سال              : 1395

محل پروژه     : تهران

طراحی داخلی
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this