کارفرما      : شرکت سـرمایه گزاری رویین دژ بتن

زیربنا        : ـ ـ ـ

سال          : 1393

محل پروژه : آبادان

تجاری داخلی

کارفرما      : شرکت سرمایه گزاری رویین دژ بتن

زیربنا        : 18000

سال          : 1393

محل پروژه : آبادان

تجاری داخلی

کارفرما      : جناب آقای طزری

زیربنا        : 4000

سال          : 1393

محل پروژه : سلمان شهر متل قو

تجاری داخلی

کارفرما      : شرکت سرمایه گزاری رویین دژ بتن

زیربنا        : ـ ـ ـ

سال          : 1394

محل پروژه : تهران

تجاری داخلی

کارفرما      :  شرکت سرمایه گزاری رویین دژ بتن

زیربنا        : 30000

سال          : 1396

محل پروژه : آبادان

تجاری داخلی

کارفرما      :  شرکت سرمایه گزاری رویین دژ بتن

زیربنا        : 30000

سال          : 1396

محل پروژه : آبادان

تجاری داخلی
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this